Musa Has


Kılavuzu Karga Olanın…

Hepimizin bildiği gibi atalarımızın birçok tecrübeye dayalı ve belki de kitapları dolduracak muhtevada anlamlı veciz sözleri vardır. Bunlardan biri de, ‘kılavuzu karga olanın burnu pislikten kurtulmaz’ sözüdür.


Kılavuzu Karga Olanın…

Hepimizin bildiği gibi atalarımızın birçok tecrübeye dayalı ve belki de kitapları dolduracak muhtevada anlamlı veciz sözleri vardır. Bunlardan biri de, ‘kılavuzu karga olanın burnu pislikten kurtulmaz’ sözüdür.

Meşhur edebiyatçılarımızdan Aziz Nesin'in söylediği, her ne kadar hakaret içerse de tarihi bir tespiti vardır. O ne demişti: ‘Halkın yüzde altmışı aptaldır’ yani bu demektir ki insanların yüzde altmışa yakın kısmı iyi ile kötüyü ayırt edecek bir kabiliyete sahip değildir anlamına gelir. Bu tespite benzer bir tespiti de bir İslam düşünürü yapmış; fakat onun tespiti de Aziz Nesin'e benziyor. Lakin tek fark hakaret içermiyor. O zat da diyor ki: insanların yüzde sekseni araştırmadan körü körüne hareket ederek güvendikleri veya bilgisine emin oldukları kimselerin yönlendirmelerine göre hareket ederler. Bu yüzden de doğru bir hakikati zahiren ehil gibi görünmeyen; ama o hususta bilgisi doğru olana değil, zahiren bir titri olan yani profesör, şeyhtir, hocadır gibi vasıflara itimat ederek, fakat söylediklerinde isabet edemeyen o kimselerin dediklerini zahiri vasıflarına itimat ettikleri için doğru kabul ederler. Halbuki araştırsalar zahiren titri olmayanın söylediğinin doğru, diğerinin ise yanlış olacağını göreceklerdir. İşte bu yüzden insanlar körü körüne hareket ettikleri için akıllarını zahiren itimat ettikleri kimselerin ceplerine koyup hareket etmektedirler.

İşte, eğer bugün toplumu yönlendiren o yüzde yirmilik grup sağlam ve düzgün olsa toplumun doğru yolda olması kesin olur. Asıl tehlike toplumu yönlendirenlerin durumudur. Buna günümüz cemaatleri ve siyasi aktörleri örnek olarak gösterilebilir. 

Ne yazık ki ve maalesef bugün toplumun geldiği nokta budur. Eğer halkı yönlendirenler düzgün olsa toplumun düzgün olması kesindir. Çünkü toplumun yüzde sekseni ne acı ki başkalarının yani zahiren iyi bildikleri insanların yönlendirmesiyle düşünüyor ve karar verip ve ona göre hareket ediyorlar. Hatta bazı gruplar var ki, onların gözüne hakikati soksan dahi o hakikate savaş ilan edecek durumdırlar. 

İşte bizim asıl sorunumuz toplumu yönlendiren yüzde yirmiyi düzeltmektir. Eğer o yüzde yirmi düzelirse toplumsal huzuru sağlamak çok kolaydır.