İlyas Tekin


KADİR GECESİ:

Ramazan ayının ve senenin en kıymetli ve en mübarek günlerine girmiş bulunuyoruz.


KADİR GECESİ:
Ramazan ayının ve senenin en kıymetli ve en mübarek günlerine girmiş bulunuyoruz. Bu sebeple özellikle Ramazan ayının son 10 gününün tek gecelerinin Kadir gecesi olma ihtimali yüksektir; ona göre değerlendirmek uygun olur.
Sevgi, saygı, hoşgörü üzerine kurulmuş olan yüce dinimiz, dürüstlük, hak, hukuk, adalet, insan haklarına saygıyı, düşmanın bile olsa adaletten ayrılmamayı (1) ve kimseye zarar vermemeyi esas alır. 
Kul hakları namazla, oruçla, hacla; Ramazan'da, Kadir gecesinde ve mübarek yerlerde bile affedilmez.
Ramazan ayı, oruç, hac ve Kadir gecesiyle ilgili çok müjde var, ama kul hakkını yüce Allah (cc) affetmiyor. Onun için en tehlikeli günah kul hakkıdır.
Hz. Âişe (ra) validemiz sevgili Peygamberimizin bu ayın son 10 gününe verdiği önemi şöyle anlatıyor: “Ramazanın son on günü girdiğinde Resûlullah (sa) gecelerin hepsini ihya eder, ev halkını uyandırır, ciddiyetle ibadete soyunurdu.” (2)       
Kadir gecesi hakkında bir süre vardır. Adı da Kadir süresi. "Bin aydan daha hayırlı olduğu ve melekler ile ruhun Allah'ın izniyle o gece sabaha kadar yeryüzüne inerek Onun selamını getireceği açıkça bildirilen" (3) bir gece. Bin ay, 83 sene 4 ay eder.
Sevgili Peygamberimiz:
“Kim Kadir gecesini faziletine inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek ihya ederse (kul hakkı müstesna) geçmiş günahları bağışlanır.” (4) buyuruyor.
Kadir gecesi en kıymetli gecedir, ama gizlidir. Gizli olan, yalnız bundan ibaret de değildir. Hz. Allah (cc), Cuma günündeki icabet (duaların kabul edildiği zamanı) saatini, beş vakit namaz içinde orta namazı, Esmâi Hüsnâ (güzel isimleri) içinde İsmi Aazm’ı, ibadet ve taatta rızasını, günahlarda gadabını, insanlar içinde veli kullarını, nerde, ne zaman ve nasıl öleceğimizi ve kıyametin ne zaman kopacağını gizlemiştir. (5) 
Gizli olmakla birlikte hadisi şerifte: "Kadir Gecesini Ramazan'ın son on günün gecelerinde arayınız." (6)    
"Kadir Gecesini Ramazan'ın son on günün tek gecelerinde arayınız." (7)  buyurulmuştur. Böylece tek gecelerde gizli olduğu anlaşılıyor.
Kadir süresinde (Arapça) dokuz harf olan "Leyletül-Kadr" (Kadir Gecesi) üç defa geçmekte olup toplam harf sayısı 27 eder ki, bu Kadir gecesinin Ramazan'ın 27. gecesi olduğuna işaret sayılabilir. Ama bu da kesin değildir.
Bu sebeple Kadir gecesini illa da 27. gecede aramak yerine, özellikle son on günün tek gecelerinde aramak uygun olur. Her sene de aynı geceye denk gelmeyebilir.
Eskilerin "Her geceyi Kadir bil, her geleni Hızır bil!" sözüyle hareket etmekte fayda vardır. Bin aydan daha hayırlı olan bu geceyi denk getirmek o kadar kolay değil. Ama lâyık olanlara Hz. Allah (cc) denk getirir.
Hz. Aişe (ra) validemiz bu gecede nasıl dua etmemiz gerektiğini Peygamberimize sormuş; O da şöyle dua etmemizi tavsiye buyurmuştur:
" ALLAHUMME İNNEKE AFUVVUN TUHİBBUL-AFVE FA'FU ANNÎ"
"Allahım, sen çok affedicisin, af etmeyi seversin; beni de affet!" ( 8)  
İmam Ebulleys : “Kadir gecesi namazının en azı iki rek’at, ortası yüz, en fazlası da bin rek’attır.” der. (9)   Kadir gecesi 4 rek’at namaz kılmak tavsiye edilmiştir. İki rek’atta bir selam verilir. 1 ve 3. rek’atta 1 Fatiha ve 3 Kadir süresi (İnna enzelnahü fi leyletil-kadri); 2 ve 4. tek’atta 1 Fatiha ile 3 İhlâs süresi (Kul hüvellahü ehad) okunur.10 Gayet kolay.  Kadir sûresi Kadir gecesinden, İhlâs sûresi de Allah Teâlâ’nın zatından bahseder. “İhlâs sûresi Kur’an-ı Kerimin üçte birine muadildir.”11 diye hadisi şerif vardır. Daha sonra dua edilir; özellikle de sevgili peygamberimizin tavsiye buyurduğu yukarda geçen dua okunur. Ayrıca akşam Evvâbin namazı, Tesbih namazı, kaza namazı, gece yarısından sonra Teheccüd namazı, kuşluk vakti de Kuşluk namazı kılmak çok sevaptır. Dualarımız kabul, Kadir gecemiz şimdiden mübarek olsun.
Zengin sayılan insanların fakirleri sevindirmek üzere mutlaka bayramdan önce fitrelerini vermeleri dinen vaciptir. Çünkü fakir ve yoksullar böylece bayram sevincini yaşamak için hazırlık yapacaklar. Her şey karşılıklıdır. Bir insanı sevindireni Hz. Allah (cc) da sevindirir.
Yapılan ibadetlerin, hayırların, iyiliklerin, sevapların karşılığını almak üzere bayram yapacağız. Tıpkı çalışanların aylık maaşlarını aldıkları gibi...
Ama Ramazan'da kazandıklarımızı bayramdan sonra heba etmeyelim...
Aman trafik kurallarına uyalım ve oruç tutmanın bile haram olduğu sevinç günü olan bayramları mateme çevirmeyelim.
Trafik kazalarının olmadığı, kimsenin kalbinin kırılmadığı ve burnunun kanamadığı ve zengin, fakir herkesin sevinebildiği bir bayram dilerim...
1           Mâide süresi/5, âyet: 8
2           Buhârî, Leyletü’l-Kadr, 5; Müslim, İtikâf, 7. Ayrıca bkz. Ebû Dâvûd, Ramazam, 1; Nesâî, 
            Kıyâmü’l-leyl, 17; İbni Mâce, Sıyâm, 57.
3           Kadir süresi /97, âyet: 1- 5.
4           Buhârî, İman, 25, 27, 28, 35, Savm, 6, Teravih, 1, Leyletü’l-Kadr, 1; Müslim,
           Müsafirin, 173- 176; Ayrıca bkz. Ebû Dâvûd, Ramazam, 1; Tirmizî, Savm, 1; Nesâî, 
           Kıyâmü’l-leyl, 3, Savm, 39, 40; İbni Mâce, İkamet, 173, Sıyâm, 2, 39.
5          Rûhul-beyân tefsiri, c: 10, c: 482; Büyük İslam İlmihali, s: 206.
6          Buhârî, Leyletü’l-Kadr, 3; Müslim, Sıyâm, 219. Ayrıca bkz. Tirmizî, Savm, 72.
7          Buhârî, Leyletü’l-Kadr, 3.
8          Tirmizî, Daavat, 84; ayrıca bk. İbni Mâce, Dua, 5; Tecrîdi Sarih T., c: 6,s: 314; Hamdi Yazır, Hak 
           Dini Kur’an Dili, İstanbul 1971, c: 9, s: 5982.
9          Büyük İslam İlmihali, s: 206; Rûhul-beyân tefsiri, c: 10, s: 483; Tefcîru’t-Tesnîm fî Kalbin Selîm
            s: 128.
10        Büyük İslam İlmihali, s: 206; Rûhul-beyân tefsiri, c: 10, s: 483; Tefcîru’t-Tesnîm fî Kalbin Selîm
            s: 128.

11        Buhârî, Tevhîd, 1; Tirmizî, Fedâilu’l-Kur’ân, 11