Kaya Çardak


HOMEOFİS İŞYERLERİNDE GENEL GİDERLER:

Kira maliyetlerinin oldukça yüksek olduğu bu günlerde özellikle serbest meslek sahibi kişiler başta olmak üzere yaptığı işin niteliği gereği ev ortamında da yapılacak işler için ayrı bir işyeri kiralamak yerine ikamet ettiği evden işlerini yürütmek için mükellefiyet tesisi yaptıranların sayısı her geçen gün artmaktadır.


HOMEOFİS İŞYERLERİNDE GENEL GİDERLER:

Kira maliyetlerinin oldukça yüksek olduğu bu günlerde özellikle serbest meslek sahibi kişiler başta olmak üzere yaptığı işin niteliği gereği ev ortamında da yapılacak işler için ayrı bir işyeri kiralamak yerine ikamet ettiği evden işlerini yürütmek için mükellefiyet tesisi yaptıranların sayısı her geçen gün artmaktadır.  

Homeofis denilen bu tür işyerlerinde özellikle kira ve diğer genel giderlerin nasıl gider yazılacağı hususları da sıkça gündeme gelmekte ve sorulmaktadır.   Kira ve diğer genel giderlerin nasıl gider yazılacağı hususuna kısaca değinmek istiyorum:

1-) Kiralık konut için ödenen net kira Brüte çevrilerek %20 oranında stopaj ödenir. Brüt Kiranın tamamı gider yazılır.  

2-) Home ofis olarak kullanılan kiralık konutun ısıtılması, aydınlatılması gibi diğer giderlerin yarısı (% 50’si) de vergi matrahından indirilebilir. Konutun temizlik, su, telefon, internet giderleri ile aidat gibi giderlerin de yarısı dikkate alınabilir. Gider kaydedilen kısma isabet eden KDV’ler indirilebilir.

3-) Kiralık konutun tamir ve bakımı için ödenen giderlerin yarısının da bu kapsamda gider olarak kaydedilmesi ve bu giderlere ilişkin KDV’nin yarısının da indirim konusu yapılabilmesi mümkündür.

4-) Tamir-bakım giderlerinin dışında kalan kiralık konutun değerini artıracak şekilde yapılan giderler ise kira süresine eşit şekilde gider olarak indirilebilir.

5-)Kiralık home ofisinin özel maliyet giderlerinin yarısının kira süresine yayılı şekilde gider kaydedilmesi, KDV’lerin de yarısının fatura ve benzeri belgeye dayanarak indirilmesi mümkündür.